CWLundberg & Weland – Taksäkerhet

De ledande på marknaden för taksäkerhet i Sverige idag är Weland och CWLundberg, båda är likvärdiga och godkända enligt BRR .

CW Lundberg är ett företag som specialiserar sig på produkter och lösningar för taksäkerhet. De har över 60 års erfarenhet i branschen och är en av de ledande aktörerna i Norden.

Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter för taksäkerhet, däribland fallskydd, takbryggor, takstegar, snörasskydd och åtkomstplattformar. Dessa produkter är designade för att minska risken för personskador och dödsfall vid arbete på höga höjder.

CW Lundberg lägger stor vikt vid kvalitet och säkerhet. Deras produkter är tillverkade i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder och de erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa kunder att uppfylla lagkrav och CW Lundberg erbjuder också en rad tjänster inom taksäkerhet, till exempel installation och underhåll av säkerhetssystem, utbildning i hur man använder deras produkter på ett säkert sätt, och rådgivning om riskbedömning och skyddsplaner.

Företaget har dessutom ett starkt fokus på hållbarhet. De strävar efter att minimera sin miljöpåverkan genom att använda hållbara material och produktionsmetoder, samt att återvinna och återanvända material där det är möjligt.

CW Lundberg är känt för sin expertis och sitt engagemang för säkerhet. De arbetar ständigt för att utveckla nya och förbättrade lösningar för taksäkerhet, för att säkerställa att alla som arbetar på höga höjder kan göra det på ett säkert och effektivt sätt.

Företaget har vunnit flera utmärkelser för sina produkter och tjänster, vilket är ett bevis på deras kvalitet och tillförlitlighet. Flera stora byggföretag och fastighetsägare i Norden förlitar sig på CW Lundberg för sina taksäkerhetsbehov.


Weland Taksäkerhet är ett svenskt företag som specialiserar sig på att tillhandahålla säkerhetslösningar för tak. Företaget tillhandahåller allt från säkerhetssystem till utbildningar och konsultationer för att säkerställa att alla som arbetar på eller kring tak gör det på ett säkert sätt.

Weland Taksäkerhet erbjuder en mängd olika produkter och tjänster, inklusive fallskydd, takbryggor, stegar och plåtslagarställningar. Dessa produkter är utformade för att både vara säkra och enkla att använda, för att minimera risken för olyckor på arbetsplatsen.

Utbildningar och konsultationer som erbjuds av Weland Taksäkerhet är utformade för att hjälpa företag att förstå riskerna med arbete på höga höjder och hur man bäst minimerar dessa risker. Detta kan inkludera allt från att identifiera potentiella faror till att utforma och implementera säkerhetsplaner.

Weland Taksäkerhet är också engagerade i att hålla sig uppdaterade med de senaste säkerhetsstandarderna och reglerna. De arbetar ständigt med att förbättra sina produkter och tjänster för att säkerställa att de uppfyller eller överträffar alla gällande säkerhetskrav.

Kort sagt, Weland Taksäkerhet syftar till att göra takarbete så säkert som möjligt genom att tillhandahålla högkvalitativa säkerhetsprodukter och utbildningar.

Lämna en kommentar