Taksäkerhet


Det finns en mängd olika fabrikat på taksäkerhet idag, men de fullt godkända i Sverige som leverantör är CWLundberg och Weland stål, priset är likvärdigt men vår egen erfarenhet av båda så väljer vi ändå att förespråka att man använder sig av och monterar CWLundbergs produkter .

När behöver taksäkerhet monteras på ett tegeltak?

om det för byggnadens drift eller användning är nödvändigt att ta sig upp på ett tak och/eller förflytta sig på taket måste det finnas anordningar som gör detta säkert. I byggnadens drift och användning ingår inte allmän inspektion av taket eller reparationer av det. källa: boverkets byggregler BBR 2019.

Livlinefästen / Nockräcke på tegeltak

Livlinefästen / nockräcken på tegeltak måste monteras på bärande underlag, dvs på råspont eller direkt på takstol med cc avstånd 1200mm. Nockräcke och livlinefäste på tegeltak är det samma, ett livlinefäste på tegeltak är alltså en snutt nockräcke. Ofta sätter man då istället nockräcke hela vägen uppe vid nock så att man ska kunna koppla sig och arbeta säkert över hela taket. Även tafotsräcke är samma produkt.

Snörasskydd på tegeltak

Snörasskydd med durk från CWL är bästa sorten och den som släpper igenom minst snö. Denna monteras nere vid takfoten. På bärande råspont eller direkt på takstolar med CC avstånd 1200mm. Går att få i nästan vilken kulör man vill för att smälta in i taket, precis som alla taksäkerhetsprodukter för tegel från CWLundberg.

Takstege för tegeltak

Tagstege för tegeltak monteras i bärande råspont eller på takstolar. Takstegen är den du ska kunna klättrat på från takfot upp till nock eller fram till tex skotssten. Denna typ av fasta takstege krävs när takets lutning överstiger 14 grader. för låglutande tegeltak räcker det med lösa trappsteg man enkelt monterar(hänger på bärläkten.

Glidskydd för stege tegeltak

Gliddskydd som monteras på råspont, under underlagspapp. Helt enkelt för att hålla stegen man stället mot taket ifrån att glida sidledes. Utsticket på medarna skall vara strax utanför hängränna eller takfotens avslut.

Takbrygga för tegeltak

Takbryggan monteras på ena sidan av nocken, alltså takets högpunkt. takbryggan skall påbörjas och avslutas 2 meter från takets kant. Takbryggan monteras så att den ligger vertikalt över hela takets bredd eller tex bakom eller framför skorstenar som ska sotas eller venthuvar som kräver underhåll. Alla delar i CWLundbergs taksäkerhet är fullt godkända att förankra sig i med livlina. Vid höga, branta tak, kan takbryggan förses med en vajer och / eller med ett räcken för att öka säkerheten.

Lämna en kommentar